English version:

I, Tomáš Kolečář, founder and managing director of Plastmakers publicly express support for all the people of Ukraine facing the invasion of foreign troops on their territory.

As long as the Russian soldier is on the territory of Ukraine, I refuse any form of cooperation with the russian company, the citizens of the Russian Federation, or anyone who supports the invasion.

I hope that there will soon be peace and a fair trial that will condemn crimes against humanity.

Česká verze:

Já, Tomáš Kolečář, zakladatel a jednatel firmy Plastmakers s.r.o. veřejně vyjadřují podporu všem obyvatelům Ukrajiny, kteří čelí invazi cizích vojsk na svém území. Obdivuji odhodlání Ukrajinců bránit svou vlast a svou svobodu.

Dokud bude ruský voják na území Ukrajiny, odmítá jakoukoli formu spolupráce s ruskou firmou, občany Ruské federace, nebo kýmkoliv, kdo invazi podporuje.

Doufám, že brzy dojde k míru a sjednání spravedlivého soudu, který odsoudí zločiny proti lidskosti.

%d