Ještě nedávno jsem si jako většina lidí myslel, že na zpracování plastového odpadu je potřeba velké množství peněz pro vybudování recyklační linky. Z tohoto omylu mě vyvedl Dave Hakkens a jeho projekt Precious Plastic. Jeho vize zpracování plastového odpadu v domácích podmínkách expendovala z nizozemského Eindhovenu do celého světa.

Mapa Komunita Precious Plastic 2020

Obrázek 1: Celosvětová komunita Precious Plastic

K projektu se přidalo tisíce další nadšenců a vybudovali celosvětovou komunitu. Rozhodl jsem se tuto myšlenku dále rozvíjet a propagovat v České republice. Nejsem v tom ale sám. Rád bych zde zmínil brněnské studenty Vysokého učení technického v Brně. Jejich projekt se jmenuje Plastic Crystal. Nyní vyvíjí a vyrábí plastové desky z plastového odpadu.

Precious Plastic v4

Obrázek 2: Tým dobrovolníků a nadšenců Precious Plastic V4

Na komunitě které jsem členem se mi nejvíce líbí sdílení znalostí a zkušeností. Do letošního roku byly moje zkušenosti se zpracováním plastů nulové. Po shlédnutí řady „How to“ videí a měsících práce „pokus omyl“ již znám základy jak plastový odpad přeměnit na něco užitečného.

Jestli máte vlastní nápad jak odpad využít, rád poradím nebo pomůžu postavit zařízení na jeho zpracování.

Tomáš

%d bloggers like this: